Evokes forretningsidé er å vise andre hvordan de
kan lykkes i sin virksomhet - ikke gjennom
å fortelle hva de skal gjøre, men ved
at de finner kraften i seg selv!


Velkommen til Evoke

Vi har spisskompetanse på mellommenneskelige relasjoner i næringslivet, med fokus på ledelse. Fellesnevneren for prosjektene våre er at kundene vi jobber med presterer på et høyt nivå og at forbedringspotensialet ligger i relativt små forbedringer som i sum gir stor effekt. Vi har ett førende prinsipp - alle våre prosjekter skal bidra til at lønnsomheten i kundens bedrifter blir vesentlig bedre.

Evoke, tidligere Norsk Veiledningsinstitutt (NVI), ble etablert i 2003 av Remi Stenersen, Ola Østvold og Remi Olsen. Etter endt utdanning som gestaltterapeuter ved Norsk Gestalt institutt, bestemt de tre seg for å starte et coachingprogram for ledere. Dette ble starten på dagens Evoke.

Selskapet teller syv medarbeidere og utgjør et sterkt fagmiljø med bred og solid erfaring fra nærings- og organisasjonslivet. I tillegg har én av oss erfaring som idrettsutøver på toppnivå.

Våre konkurransefortrinn

Vårt konkurransefortrinn er menneskelig innsikt kombinert med god forretningsmessig forståelse. Vi har en sterk og personlig tilstedeværelse i møte med kunden, som ofte handler om å provosere fram følelser som gjør kunden mer oppmerksom på seg selv og sine egenskaper. På den måten blir det lettere å utvikle en klar rolle som leder og medmenneske.